VÅR HISTORIA          
Vi på Hannas Salladsbar tar vårt miljöarbete på största allvar. Från  omsorgsfullt utvalda grönsaker där odlarna använt så lite kemiska bekämpningsmedel som möjligt, till i mesta möjliga mån lokala grossister för att koldioxidutsläppet vi orsakar ska bli så litet som möjligt!

Våra smarta salladsbägare är helt komposterbara och tillverkas av restmaterial från rörsockerutvinning.

På Hannas Salladsbar försöker vi minimera mängden matavfall genom att fylla på buffén i tätare omgångar.
Allt vårt matavfall sorteras i säckar tillverkade av majsstärkelse och slängs sedan i komposten. Vidare sorteras plats, pappavfall och metall noggrant.